Wikifjord Fri For Giftstoffer

Ifølge en analyse gjort av Maritime Research International, så er vannet i Wikifjord fri for noen form for unaturlig høye mengder med giftstoffer. Kulturetaten i Wikifjord jubler over resultatene.

Analysen ble bestilt av Kulturetaten i Wikifjord som kontaktet Maritime Research International (MRI), et anerkjent byrå innen maritim forskning. Prøvene ble tatt av et team fra MRI Hamburg som ble sendt til Wikifjord. Det ble testet vann fra to forskjellige områder i kommunen og på hvert av stedene var vannprøvene fri for unormale giftstoffer. De to vannprøvene ble også sent til to forskjellige laboratorium for analyse, slik at det ikke skulle være mulig å manipulere resultatene.
Prøvene ble sendt til MRI sitt eget laboratorium i Tyskland, og til Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) som ligger under Universitetet i Oslo.

Slik at resultatet kunne kvalitetssjekkes, ble ikke teamet fra MRI informert om CTCC sitt samarbeid. CCTC ble heller ikke informert om hvor vannprøvene kom fra. Begge analysene kom fram til de samme dataene, og på er på dette grunnlaget rapporten er skrevet og trekker sine konklusjoner fra. Rapporten som ble sendt ut av MRI konkluderer med at vannkvaliteten i Wikifjord ikke bare holder et forsvarlig nivå, men holder en høy standard sett ut i fra flere økologiske standarder.
Styret for Kulturetaten i Wikifjord sier de er svært lettet over konklusjonene som rapporten kommer fram til MRI. «Dette er en fantastisk nyhet for kommunen, både økologisk og økonomisk», sier leder for styret Alf Dagmann, som ikke legger skjult på at det har vært noen vanskelige uker for kommunen.

Det var på grunnlag av rapporten fra Ås høgskole at Kulturetaten i Wikifjord bestemte seg for å kontakte MRI. I rapporten fra Ås ble det konkludert med at mengden giftstoffer i Wikifjord var for høye. Saken ble et hyppig diskusjons tema i bygden, hvorav det lokale fiskeoppdrettsbedriften kom under sterk press som en mulig kilde for giftstoffene. Siden fjorden i kommunen er det mest attraktive for tilreisende, ble det også sendt ut bekymringsmeldinger om hvordan dette ville påvirke turistnæringen.
Etter den nye rapporten ikke bare kom fram til at vannet var fri for giftstoffer, men også av ypperste kvalitet, virker det som bekymringene rundt fjordvannet kan legges vekk for nå.

Videre håper Alf Dagmann på at det positive rapporten vil trekke til seg flere turister. «Vi har alltid visst at kvaliteten på vannet her er en av de beste i landet, og nå har vi bevis for det. Forhåpentligvis kan vi bruke det til å trekke til oss utenlandske turister».

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License