Pressemelding 02/09/15

Bevaring av Wikifjord

Det har kommet en rapport om økte verdier av kjemikalier i havvannet i Wikifjord.

Denne økningen kan ses i sammenheng med utslipp som forekom under Wikifarm AS i perioden 2010-2014. Etter at Clo-Ack AS tok over Wikifarm i 2014 har det også vært et skifte i ledelsen hos Clo-Ack Norway. Siden den nye ledelsen tok over har det blitt jobbet iherdig for å øke kvaliteten og sikkerheten rundt produksjonen og for å forhindre ytterliggere utslipp og i perioden etter overtagelsen kan det bli sett en nedgang av stoffer utgitt ut i vannet.

Nye tiltak har blitt satt i gang for å senke mengder giftstoffer i vannet og minske mengder avfall. Og det forventes innen slutten av 2015 at mengden giftstoffer skal kuttes med 70%. Allerede har mengden utslipp blitt senket. «Vi har sett en markant nedgang av utslipp fra våre fasiliteter i den siste 3-måneders perioden, og denne utviklingen vil fortsette til verdiene er senket til et forsvarlig nivå» sier Mia Furch, daglig leder i Clo-Ack.

Samtidig som disse tiltakene har blitt satt i gang, ønsker Clo-Ack å minne om at vi tar bevaringen av nærmiljøet på det høyeste alvor. Selv om vårs organisasjon er spredt globalt, vil området våre fasiliteter er plassert på alltid komme i første rekke. Derfor vil vi minne på at vi er alltid mottagelig for respons fra publikum.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License