Mia Furch
flickr:2937855797

Mia Furch er daglig leder for Clo-Ack Norway, og ansvarlig for den videre utbygningen av Cloos-Ackerman AS i Skandinavia.

Mia har Master i administrasjon og ledelse fra Universität Hamburg og en Bachelor i fiskeri fra Ludwig-Maximilians-Universität, med lang erfaring innenfor akvakultur og administrasjon av oppdrettsanlegg.

På fritiden elsker Mia arbeid med politikk og næringsliv.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License