Fredrik Jarlstad

Fredrik Jarlstad er 24 år, fra Bergen sentrum. Fredrik er nyansatt ved Clo-Ack som Kommunikasjonsrådgiver med fullført Bachelor i PR, kommunikasjon og media ved Høgskolen i Volda og et Årsstudium i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fredrik tilbringer mye av tiden på kontoret, men du ser han ofte ute å går med sine tre hunder Felix, Chilli og Rambo III gjennom sentrum etter arbeidstider.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License