Cris Blixen

Chris Blixen er nyansatt ved CLOACK, og er nettopp flyttet til Wikifjord. Hun har utdanning innen fiskeri og havbruksvitenskap. Hun har jobbet innen faget hos flere andre bedrifter både i Norge og i utlandet. Cris ønsker å være en innovativ og fremtidsrettet person for sin nye arbeidsgiver.
På fritiden liker Cris å trene og å gå på fjellturer, samt at hun bruker mye av fritiden til å reise.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License