I Samspill Med Wikifjord

Ifølge halvårsrapporten om Wikifjord sin økonomi og utvikling, har Clo-Ack Norway hjulpet med flere positive effekter på Wikifjord. Styret for Clo-Ack Norway satser på en videre vekst for både bedriften og kommunen.

Etter overtagelsen av WikiFarm i 2014, har Clo-Ack Norway vært i hardt jobb for å utvide sin bedrift, og nå viser det seg at arbeidet ikke bare kan vise til positive resultater for bedriften, men også for kommunen som en helhet.
Halvårsrapporten om økonomi og utvikling i Wikifjord, utsendt av etaten for byutvikling og økonomi, viser at Wikifjord har opplevd flere positive utviklinger siden Clo-Ack etablere seg i kommunen. Blant annet har arbeidsledigheten gått kraftig ned. For øyeblikket er den nede i det historisk lave 1,5 prosent. En av grunnene til denne nedgangen er at med utviklingen av Clo-Ack har det ført til at flere personer har blitt ansatt i bedriften, og igjen ført til flere mulige arbeidsplasser i bygden siden Clo-Ack er en av de største private bedriftene i bygden.

Med en større tilgang på arbeidsplasser har det også gjort Wikifjord til et mer attraktivt sted for tilflyttere. I løpet av de siste par månedene har det flyttet hele 73 personer til Wikifjord og befolkningen er på noe av det høyeste den noen gang har vært. På grunn av den plutselige befolkningsveksten så trengs det flere boliger, og Wikifjord bygg og eiendom har begynt å sette opp nye leiligheter.
Bedriften Clo-Ack Norway ser på en økning i produksjon over det neste kvartalet, og forventer dermed å kunne utvide sine fasiliteter i løpet av en 3-års periode. Dette vil bety enda en økning i antall arbeidsplasser for innbyggerne i Wikifjord.
Daglig leder Mia Furch i Clo-Ack Norway, er begeistret over den positive effekten selskapet har hatt på den lille kommunen «Vi i Clo-Ack er svært stolt over vår rolle i utviklingen av Wikifjord. For øyeblikket er både Wikifjord og Clo-Ack Norway i sterk vekst, og vil fortsette å hjelpe hverandre vokse.»
Clo-Ack Norway kan bekrefte at på grunn av veksten til bedriften så vil det innen en kort periode være brukt for flere ansatte. I tillegg skal fasilitetene også bygges ut, og det vil kontaktes lokale firma for dette arbeidet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License